נקודות מכירה

אתם יכולים לקנות ישיר ממנו בטלפון ל 02 999 2735 בישראל או באימייל ל info@paverpolisrael.com.

גם אפשר לקנות מאחד של הנקודות שלנו:

פיסות
בילו דיזיין,
שד' המלך חסן 11, 5, עקרון 2000

08 949 6944

ספרי גאולה
נחל זוהר
בית שמש

02 999 2222